Sborník

Sborník příspěvků 8. konference Užití počítačů ve výuce matematiky

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

978-80-7394-677-7

[Sborník]