Program

Program konference ve formátu pdf

 

Materiály a odkazy k příspěvkům

Martina Litschmannová: Několik tipů na oživení výuky statistiky na SŠ
Prezentace

Marie Padrtová: Sketchometry – dynamická geometrie pro dotyková zařízení
Text bakalářské práce: Program Sketchometry ve výuce matematiky
Přehled gest

Irena Štrausová: Vizuální důkazy v prostředí dynamické geometrie
OK Geometry

Jiří Vančura: Khan Academy na střední škole
– Interaktivní cvičení z trigonometrie na Khan Academy: https://www.khanacademy.org/math/trigonometry?t=practice

Marek Vejsada: Kosinová věta přeskupováním trojúhelníků
GeoGebraBook