Program

Rámcový program konference

Program bude průběžně zpřesňován. Konečná struktura programu konference se může v detailech odlišovat.

Čtvrtek, 9. 11.

10:00 Zahájení konference
10:30–11:30 Plenární přednáška
Výuka matematiky v prostředí digitálních technologií
doc. RNDr. Jarmila Robová, Ph.D.
Oběd
13:00–17:00 Přednášky v sekcích a workshopy
Večeře
19:00– Exkurze po historicky a umělecky pozoruhodných místech Českých Budějovic

Pátek, 10. 11.

9:00–10:00 Plenární přednáška
Chyby a omyly v matematice
prof. RNDr. František Kuřina, CSc.
10:30 Přednášky v sekcích
Oběd
13:00–15:00 Přednášky v sekcích
15:00–16:00 Plenární přednáška
Automated Reasoning Tools in GeoGebra
Dr. Zoltán Kovács
16:30–18:00 Workshopy
19:00 Společenský večer

Sobota, 11. 11.

9:00–10:00 Plenární přednáška
O matematické gramotnosti aneb Co naši žáci neumějí
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
10:30–12:00 Přednášky v sekcích
Ukončení konference
Oběd