Vložné a stravování

Vložné

Zvýhodněné vložné při platbě do 16. října 2017 včetně činí

800 Kč, pro členy JČMF 700 Kč.

Plné vložné při platbě po 30. září činí

900 Kč, pro členy JČMF 800 Kč.

Ve vložném jsou zahrnuty, mimo jiné, náklady na sborník, zvané přednášky, pronájem počítačových učeben, konferenční materiály a občerstvení.

Úhrada vložného předem na účet pobočného spolku JČMF v Českých Budějovicích: FIO banka: 2001026949/2010, jako variabilní symbol platby uvádějte kód účastníka, který vám je vygenerován při závazné registraci na této webové stránce (viz nabídka Přihlášení). Potvrzení o zaplacení vložného předloží účastník při registraci na konferenci.

Informace o bankovním spojení

 • Název příjemce: Jednota českých matematiků a fyziků
 • Úplný název příjemce: Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek České Budějovice
 • Ulice a číslo příjemce: Jeronýmova 10
 • Město příjemce: České Budějovice
 • Stát příjemce: Česká republika
 • Číslo účtu příjemce: 2001026949
 • Kód banky: 2010
 • BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 • IBAN : CZ0620100000002001026949
 • Název banky: Fio banka, a.s.
 • Úplný název banky: Fio banka, a.s.
 • Město banky: České Budějovice (pobočka), hlavni sídlo: Praha
 • Stát kde sídli banka: Česká republika

Vystavení faktury

V případě zájmu o vystavení faktury pošlete prosím e-mail na adresu petrasek@pf.jcu.cz (vyřizuje doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.), v němž uvedete přesnou fakturační adresu a IČO Vaší organizace.

Platba v hotovosti

Platit je možné i hotově při registraci (900 Kč, člen JČMF 800 Kč).

 

Stravování

Objednání stravy si každý účastník provede sám prostřednictvím registračního systému na této webové stránce (viz nabídka Přihláška). Objednaná strava bude uhrazena hotově při registraci po příchodu na konferenci.

Strava bude podávána v menze Jihočeské univerzity. Ceny jednotlivých jídel pro účastníky konference v Kč:

oběd večeře
Čtvrtek  70,- 65,-
Pátek  70,- slavnostní večeře*
Sobota  70,-

*Tradiční slavnostní večeře formou rautu s živou hudbou bude pořádána v prostorách menzy. Cena pro účastníky konference bude stanovena později. Předběžné přihlášení na slavnostní večeři proveďte prosím zaškrtnutím příslušného políčka v nabídce Přihlášení.