Vol. 23 (2015), No. 1, February 2016

Content

Author Redakce
Abstract Not available
Article Download

Počítačová simulácia vo vyučovaní náhodných javov

Author Z. Fehér
Abstract Not available
Article Download

Různé typy prostorových úloh řešených v prostředí programu GeoGebra

Author Š. Gergelitsová
Abstract Not available
Article Download

Riešenie problémov metódou Monte Carlo v tabuľkovom kalkulátore MS Excel

Author Š. Gubo
Abstract Not available
Article Download

Křivky v programu GeoGebra

Author R. Hašek
Abstract Not available
Article Download

LLL algoritmus a Ramanujanovské variace

Author J. Hora
Abstract Not available
Article Download

Aktivizující výukové metody při zvyšování úrovně finanční gramotnosti

Author M. Kazda, V. Petrášková
Abstract Not available
Article Download

Zkušenosti s výukou polohové stereometrie užitím programu GeoGebra

Author H. Mahnelová
Abstract Not available
Article Download

Geometrická místa bodů v matematice ZŠ

Author J. Nováková
Abstract Not available
Article Download

On power Pompeiu’s type inequalities for double integrals

Author S. Erden, M. Z. Sarikaya, H. Yaldiz
Abstract Not available
Article Download

Solve first – ask questions later: Discovering geometry using symbolic geometry and CAS

Author P. Todd
Abstract Not available
Article Download

Scratch a výuka algoritmizace: želví geometrie pro 21. století

Author J. Vaníček
Abstract Not available
Article Download

Dělení kruhu na oblasti

Author M. Vejsada
Abstract Not available
Article Download