Důležité termíny

  • 14. 10. 2019 - Zaslání anotace příspěvku (minimálně 800 znaků, maximálně 1500 znaků, počítáno bez mezer).
  • do 21. 10. 2019 - Vyrozumění o přijetí příspěvku na konferenci.
  • do 14. 10. 2019 - Uhrazení vložného (bude upřesněno).
  • 7. 11. 2019 v 10 hodin - Zahájení konference
  • do 16. 12. 2019 - Odevzdání příspěvku do sborníku konference.
    Příspěvek nebude uveden ve sborníku, pokud nebyl prezentován na konferenci!