Úvod

Toto je archivní stránka - možná hledáte AKTUÁLNÍ ROČNÍK KONFERENCE UPVM 2021.

Ve dnech od 7. do 9. listopadu 2019 pořádali Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Společnost učitelů matematiky JČMF a Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek České Budějovice v pořadí 9. ročník konference Užití počítačů ve výuce matematiky.

Práce žáků na počítači

Konference je akreditována MŠMT ČR jako součást dalšího vzdělávání učitelů. Akreditace byla udělena pod č. j.: MSMT- 16093/2019-1-558.

Konference se koná jednou za dva roky a jejím cílem je shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky z oblasti školství k diskusím nejenom nad těmito tématy:

  • role počítače ve vyučování matematiky,
  • vliv počítače na obsah vyučování,
  • role učitele při výuce podporované počítačem,
  • vliv počítače na rozvoj matematické a finanční gramotnosti,
  • současné pojetí výuky matematiky.

Referáty a diskuse k uvedeným tématům budou probíhat v sekcích:

  1. obecné otázky výuky matematiky,
  2. dynamické systémy ve výuce matematiky (GeoGebra, Sketchometry, …),
  3. systémy počítačové algebry (Maple, Mathematica, wxMaxima, …),
  4. ostatní matematický software, interaktivní tabule a dotyková zařízení v různých disciplínách aplikujících matematické postupy (fyzika, finanční matematika, disciplíny STEM aj.).

V rámci konference proběhnou workshopy pro začátečníky i pokročilé nejen k používání matematického softwaru, ale i k využití dalších technologií ve vzdělávání.

Do programu bude zařazen kulatý stůl na téma Potřeby a možnosti implementace digitálních technologií do výuky na ZŠ a SŠ (pozvánka) v rámci projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti.

 

Konference je akreditována MŠMT ČR jako součást dalšího vzdělávání učitelů (16 hodinový kurz v rámci šablon - matematická gramotnost).