Ubytování

Ubytování na konferenci si zařizuje každý účastník sám.  Nabídka vhodného ubytování bude upřesněna.