Kontakty

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
PF JU v Č. Budějovicích
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

Tel.: 387773093
E-mail: petrasek@pf.jcu.cz