Instrukce pro autory

Příspěvky, které nebudou prezentovány na konferenci, nebudou zařazeny do sborníku.

Sborník je recenzován.

I. Forma příspěvku

Zdrojový soubor článku (MS Word, TeX) spolu se souborem formátu PDF. Sborník konference bude publikován online na stránce konference. Rozsah příspěvku proto není omezen a je možno použít barevné obrázky.

Uvedené soubory prosím zašlete na adresu rosapr00@pf.jcu.cz

II. Vzhled příspěvku

K tvorbě příspěvku využijte šablonu v MS Word (šablona) nebo v TeXu (šablona v archivu ZIP). Na konci příspěvku neopomeňte vyplnit adresy autorů.