Sborník

Sborník příspěvků 9. konference Užití počítačů ve výuce matematiky

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

978-80-7394-795-8

Sborník