Plenární přednášky

Visualization with technology – opportunities and dangers
Dr. Helmut Heugl
[Anotace]

Střípky z výuky geometrie: prostorová a rovinná geometrie na počítači
RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
[Anotace]

Počítačem podporovaná výuka matematiky v kontextu nového RVP aneb „To máme při matematice učit Excel?“
doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
[Anotace]

Kritická místa matematiky základní školy – kde mají čeští žáci problémy a lze jim předejít?
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
[Anotace]