Seznam přihlášených a jejich příspěvků

Jméno a příjmení Příspěvek
Kateřina Bartošová Mgr. bez příspěvku
Daniela Bímová Mgr. Ph.D. Stereometrické rozcvičky v hodinách matematiky
Jiří Blažek Mgr. DGS a experimentální přístup k řešení problémů
Pavel Brejcha MBA bez příspěvku
Lenka Brůhová Mgr. bez příspěvku
Veronika Burdová Mgr. Videosekvence při hodinách fyziky a matematiky
Veronika Černá Mgr. bez příspěvku
Tomáš Daněk Mgr. bez příspěvku
Irena Davidová Mgr. bez příspěvku
Jaroslava Dědková Mgr. bez příspěvku
Jana Dočekalová Mgr. bez příspěvku
Jana Doležalová Mgr. Workshop: Využití tabletu při výuce finanční gramotnosti na základní škole
Jana Dundová Mgr bez příspěvku
Jiřina Duspivová Bc. Využití 3D tisku ve výuce
Jan Fiala RNDr. PhDr. Ph. D. Matematickou cestou k technice - mechanické převody jako inspirace pro výuku matematiky
Lukáš Filip Mgr. bez příspěvku
Vendula Flanderová Bc. bez příspěvku
Ilona Fořtová RNDr. bez příspěvku
Eduard Fuchs Doc. RNDr. bez příspěvku
Šárka Gergelitsová RNDr. Ph.D. Aritmetika a Krabičky
Roman Hašek Programování v JSXGraph
Jana Hnatová RNDr., PhD. Propedeutika zlomkov v matematike s využitím hudby a počítačov
Pavla Hniličková Mgr. bez příspěvku
Jan Hoffman Mgr. bez příspěvku
Jaroslava Honsová Mgr. bez příspěvku
Jaroslav Hora doc. RNDr. CSc. O faktorizaci polynomů s celočíselnými koeficienty
Hana Hrazánková Mgr. bez příspěvku
Zdeněk Chalupa Mgr. bez příspěvku
Blanka Jáchimová Mgr. Workshop: Robotické hračky ve výuce matematiky na základní škole
David Janda Mathmanager – online systém pro tvorbu, sdílení a distribuci výukových materiálů se zaměřením na matematiku
Hana Jano Mgr. bez příspěvku
Dagmar Jordánová Mgr. Integrovaná výuka matematiky a ICT v rámci primárního vzdělávání
Veronika Kaftanová bez příspěvku
Jana Kalová bez příspěvku
Květuše Klierová Mgr. bez příspěvku
Patrik Klofáč Mgr. Ozobot v hodinách matematiky a fyziky
Josef Knot bez příspěvku
Marek Kobera Mgr. Bc. Ph. D. bez příspěvku
Helena Koldová doc. RNDr. Ph.D. bez příspěvku
Soňa Königsmarková Mgr. bez příspěvku
Jiří Kopecký Mgr. bez příspěvku
Lilla Koreňová doc. PaedDr. , PhD. Využitie rozšírenej reality v STEAM edukation
Šárka Kostková Mgr. bez příspěvku
Kateřina Koubková Mgr. bez příspěvku
Pavel Kraus Ing. bez příspěvku
Radek Krulec Mgr. bez příspěvku
Marek Lisý Bc. bez příspěvku
Petr Luksch Mgr. bez příspěvku
Zuzana Luterová bez příspěvku
Leni Lvovská Mgr. , Ph.D. Inovace předmětu Geometrie pro studium učitelství na 1. stupni
Hana Mahnelová Mgr. , Ph. D. Matematickou cestou k technice - samosvorné kleště
Kateřina Machulová Bc. bez příspěvku
Denisa Mojžíšová Bc bez příspěvku
David Musil Ing. bez příspěvku
Zdeněk Novák Mgr. bez příspěvku
Miroslava Nováková Mgr. bez příspěvku
Věra Olšáková PhDr. bez příspěvku
Zuzana Pátíková Mgr., Ph.D. Podpora učení se limitám formou digitální hry Variant-Limits
Pavel Pech prof., RNDr. CSc. Programování v JSXGraph
Vladimíra Petrášková doc. RNDr. Ph.D. bez příspěvku
Petra Pirklová Mgr., Ph.D. Středová kolineace názorně
Jana Podlešáková Mgr. bez příspěvku
Eva Pomykalová RNDr. bez příspěvku
Jakub Poruba Mgr. GeoGebra nástroje pro výuku Mongeova promítání
Alena Prídavková doc. RNDr., PhD. Propedeutika zlomkov v matematike s využitím hudby a počítačov
Olga Procházková Mgr. bez příspěvku
Veronika Psutková Ing. bez příspěvku
Jiří Ringel Mgr. bez příspěvku
Jarmila Robová doc., RNDr., CSc. Digitální technologie v pregraduální přípravě učitelů matematiky
Přemysl Rosa Systém LMS Moodle a jeho využití při ověřování finanční gramotnosti
Iveta Salaková Ing. bez příspěvku
Soňa Samcová Mgr. bez příspěvku
Libuše Samková Workshop: Concept Cartoons jako výuková pomůcka
Lubomír Sedláček Mgr., Ph.D. Podpora učení se limitám formou digitální hry Variant-Limits
Zuzana Skálová Mgr bez příspěvku
Alena Stachová PaedDr. bez příspěvku
Kateřina Stolínová Bc. bez příspěvku
Petra Surynková RNDr., Ph.D. bez příspěvku
Václav Šimandl Mgr., Ph.D. Výuka programování jakožto příležitost pro podporu geometrické představivosti
Eliška Šlechtová Mgr. bez příspěvku
Radek Šmíd Mgr bez příspěvku
Kristýna Šmídová Bc. bez příspěvku
Tomáš Štěpánek bc. bez příspěvku
Pavel Tlustý prof. RNDr. CSc. bez příspěvku
Yulianna Tolkunova Mgr. Postoj žáků k využívání tabletů ve výuce matematiky
Marek Tyle Mgr. Matematickou cestou k technice - Rameno robota
Vratislav Ulrich Mgr. bez příspěvku
Pavel Vakoč Ing. Workshop: Využití kalkulátorů při výuce
Jiří Vančura Mgr. Srovnání tří online platforem pro zadávání a hodnocení úkolů
Daniela Velichová doc. RNDr. CSc. Povinná maturita z matematiky - Pyrrhovo víťazstvo?
Klára Vocetková Mgr. Analýza přípravy žáků a učitelů na hodiny matematiky
Naďa Vondrová doc. Kritická místa matematiky základní školy – kde mají čeští žáci problémy a lze jim předejít?
Šárka Voráčová Mgr., Ph.D. Užití GeoGebra appletů pro výuku těles
Eva Vortelová Ing. bez příspěvku
Tomáš Zadražil Mgr. Elektronické hlasování ve výuce matematiky
Blanka Zelenková Mgr. bez příspěvku

Celkem 96 účastníků.