Vložné a stravování

Vložné

Zvýhodněné vložné při platbě do 27. září 2019 činí

900 Kč, pro členy JČMF 800 Kč.

Plné vložné při platbě po 27. září 2019 činí

1000 Kč, pro členy JČMF 900 Kč.

Ve vložném jsou zahrnuty, mimo jiné, náklady na sborník, zvané přednášky, pronájem počítačových učeben, konferenční materiály a občerstvení.

Úhrada vložného předem na účet pobočného spolku JČMF v Českých Budějovicích: FIO banka: 2001026949/2010, jako variabilní symbol platby uvádějte kód účastníka, který vám je vygenerován při závazné registraci na této webové stránce (viz nabídka Přihlášení). Potvrzení o zaplacení vložného předloží účastník při registraci na konferenci.

Informace o bankovním spojení

 • Název příjemce: Jednota českých matematiků a fyziků
 • Úplný název příjemce: Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek České Budějovice
 • Ulice a číslo příjemce: Jeronýmova 10
 • Město příjemce: České Budějovice
 • Stát příjemce: Česká republika
 • Číslo účtu příjemce: 2001026949
 • Kód banky: 2010
 • BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 • IBAN : CZ0620100000002001026949
 • Název banky: Fio banka, a.s.
 • Úplný název banky: Fio banka, a.s.
 • Město banky: České Budějovice (pobočka), hlavni sídlo: Praha
 • Stát kde sídli banka: Česká republika

Vystavení faktury

V případě zájmu o vystavení faktury pošlete prosím e-mail na adresu petrasek@pf.jcu.cz (vyřizuje doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.). Při vystavení faktury budou použity fakturační údaje vyplněné účastníkem při registraci.

Platba v hotovosti

Platit je možné i hotově při registraci.

Stravování

Vzhledem k tomu, že se konference koná v centru Českých Budějovic, není pro účastníky zajištěno stravování. Účastníci se proto budou stravovat v restauracích, kterých se v blízkosti konání konference nachází velké množství. V níže uvedené mapce nalezte výběr možností doporučený organizačním výborem konference.