KVADRATICKÉ PLOCHY
a jejich reprezentace v programu Maple

Roman HAŠEK, Pavel PECH

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2010

ISBN 978-80-7394-271-7

Maplet Vyšetření kvadrik, autor Marek Dvorožňák

[MAPLET] [MW]

Jednotlivé kapitoly + příslušné soubory MWS


©Pavel Pech [pech@pf.jcu.cz] a Roman Hašek [hasek@pf.jcu.cz]